جستجوی آرشیو "كوريزاي عفوني طيور"
مهر
۲۲
۱۳۹۲

کوریزای عفونی ماکیان

کوریزای عفونی ماکیان کوریزایکی از بیماریهای واگیر قسمت ابتدایی دستگاه تنفس ماکیان است که معمولا با تورم سینوسهای بالای چشم همراه است و موجب تغییر صورت و تغییر قیافه مرغ می شود. عامل بیماری : عامل بیماری باکتری هموفیلوس پارا گا لیناروم نام دارد . این باکتری میله ای شکل گرم منفی است که در جراحات اغلب دو قطبی رنگ می‌گیرد. کلنی این باکتری ها ریز است و قطر آن از 3/0 میلی لیتر تجاوز […]

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری