جستجوی آرشیو "قوانین دامپزشکی"
دی
۷
۱۳۹۲

متن سوگند نامه دانش آموختگان دامپزشکی

به نام خداوند جان و خرد   سوگند نامه دامپزشکی   اکنون که به پیشه مقدس دامپزشکی گام می نهم سوگند یاد می کنم، با محافظت از سلامت حیوانات و کاهش درد و رنج آنها، کوشش برای حفظ منابع حیات دام ها، تلاش در بهبود بهداشت همگانی و پیشبرد دانش دامپزشکی و مبارزه با بیماری های مشترک انسان و حیوان، دانش علمی و مهارت های خود را در راستای مصالح جامع به کار گیرم. من […]

شهریور
۲۰
۱۳۹۲

دستورالعمل و ضوابط اجرائي قرنطينه در ميادين دام ومجتمع هاي دامداري

مقدمه : قرنطينه به عنوان يكي از اركان وابزارهاي مهم تامين بهداشت دام وفرآورده هاي دامي ، از جمله اجراي پروژه هاي پيشگيري ، كنترل و ريشه كني بيمارهاي هاي دامي مطرح مي باشد . فعاليت هاي قرنطينه اي طيف وسيعي از فعاليت ها را شامل مي گردد كه از قرنطينه داخل دامداري شروع وبه استقرار ايستگاههاي كنترل و پست هاي قرنطينه مرزي وبين استاني و اجراي دستور العمل هاي بهداشتي قرنطينه اي حمل ونقل […]

شهریور
۲۰
۱۳۹۲

آيين نامه داروخانه ها

ماده 1) تعاريف: الف) قانون: عبارتست از قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي، مواد خوردني وآشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه هاي بعدي. ب) کميسيون قانوني: عبارتست از کميسيون امور داروخانه ها و توزيع مصوح در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي ودارويي ، موادخوردني وآشاميدني ج)برگ تشخيص صلاحيت مسئول فني:عبارت است از مدرکي که پس از تائيد کميسون امور داروخانه مصرح در ماده بيست قانون مربوط به مقررات امور پزشکي وداروئي […]

شهریور
۲۰
۱۳۹۲

تهديد عليه بهداشت عمومي و قوانين مجازات اسلامي

ماده 688 قانون مجازات اسلامي : هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زائد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ، زباله در خيابان و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام و يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي‌باد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري […]

شهریور
۲۰
۱۳۹۲

قوانين مواد خوراكي آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

ماده يكداراي 5 بند بشرح ذيل مي‌باشد : بند 1 عرضه يا فروش جنس بجاي جنس ديگر مواد تخلف : 1- اختلاط چاي خارجي و ايراني ، خارج كردن انواع چاي بسته‌بندي شده از بسته و اختلاط آنها با يكديگر ، مخلوط كردن چاي قلم با چاي خاكه و شكسته و در نهايت عرضه آنها بصورت فله تحت عنوان چاي صندوقي با مارك معين بدون سوء‌استفاده اقتصادي بمنظور بازاريابي و سهولت عرضه . 2- عرضه […]

شهریور
۲۰
۱۳۹۲

قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي (مصوب 22/2/1346 يا اصلاحات بعدي)

ماده 1- مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد : • عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر. • مخلوط كردن مواد خارجي بجنس به منظور سوء استفاده. • عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در موارديكه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد. • فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش […]

شهریور
۲۰
۱۳۹۲

قانون سازمان دامپزشكي كشور

 ماده‌ 1)  به‌ منظور تامين‌ بهداشت‌ دام‌ كشور و فرآورده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و پيش‌گيري‌ و مبارزه‌ با بيماريهاي‌ دامي‌ به‌موجب‌ اين‌ قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور وابسته‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ تاسيس‌ و جايگزين‌ اداره‌ كل‌ دامپزشكي‌ مي‌گردد.  سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور كه‌ در اين‌ قانون‌ سازمان‌ ناميده‌ مي‌شود داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ است‌ و وسيله‌ يك‌ نفر رئيس‌ از بين‌ دامپزشكاني‌ كه‌ داراي‌ درجه‌ دكترا باشند به‌ انتخاب‌ وزير كشاورزي‌ اداره‌ خواهند شد.  تبصره‌ –   سازمان‌ داراي‌ […]

شهریور
۲۰
۱۳۹۲

آيين نامه واردات وصادرات دام زنده ، نقل وانتقال و كنترل بهداشتي فرآورده هاي خام دامي سازمان دامپزشكي

آيين نامه  واردات وصادرات دام زنده ، نقل وانتقال و كنترل بهداشتي فرآورده هاي خام دامي سازمان دامپزشكي اين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد ، نقل وانتقال ، واردات وصادرات دام زنده وفرآورده هاي خام دامي موضوع بند « د » ماده 3 وبند « ب » ماده (5 ) قانون سازمان دامپزشكي كشور ( مصوب 25 / 8 / 1373 هيأت وزيران ) هيأت وزيران در جلسه مورخ 25 / 8 / 1373 بنا […]

مرداد
۵
۱۳۹۲

pdf داروهاي بدون نسخه

pdf داروهاي بدون نسخه اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری