جستجوی آرشیو "ضوابط حمل و نقل دام و طیور"
تیر
۲
۱۳۹۲

ضوابط بهداشتي حمل و نقل جوجه يكروزه

– حداقل ماندگاري جوجه هاي يكروزه در كارخانه جوجه كشي پس از خروج از تخم و تخليه از هچر و تفكيك از نظر درجه بندي و انتقال به كارتن 4 ساعت و در درجه حرارت محيطي 24 درجه سانتي گراد و رطوبت 75-70  درصد در نظر گرفته شده است. 2-      اتاق نگهداري جوجه هاي بايد  تاريك باشد. 3-      تعداد جوجه هاي داخل كارتن از 100قطعه تجاوز ننمايد. 4-      بايد روي كارتن هاي حاوي جوجه آدرس […]

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری