جستجوی آرشیو "واکسیناسیون در اسب"
مرداد
۸
۱۳۹۲

واکسیناسیون در اسب

واکسن ها از جمله تاثير گزارترين سلاح ها برای حفاظت اسب ها در مقابل بسياری از بيماری ها می باشد در اين قسمت شما با اينکه واکسن ها چگونه اسب شما را از بيماری ها حفظ ميکنند و 2 برنامه واکسيناسيون را برای اسب های تفريحی و ورزشی آشنا خواهيد شد در چندين سال گذشته واکسيناسيون جان هزاران اسب را نجات داده و بسياری از بيماری ها را در گله اسب ها محدود کرده است […]

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری