جستجوی آرشیو "نژاد گوسفند"
مرداد
۱۴
۱۳۹۲

انواع نژاد گوسفند

  معرفی نژاد های گوسفند:   1- نژادهایی با پشم خیلی ظریف 2-نژادهایی با پشم نسبتا ظریف 3- نژادهای پشم دراز 4 – نژادهای پشم تلاقی یافته 5 -نژادهای پشم قالی 6- نژاد پوستی گوسفندان ایران 1-نژادهایی با پشم خیلی ظریف الف : مرینوس ( merino ) منشا مرینوس کشور اسپانیا میباشد .سه نوع مرینوس به نامهای A ، B و C وجود دارد. A و B دارای پوست چین دار میباشند و نوع A […]

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری