جستجوی آرشیو "عکس و تصویر"
تیر
۲
۱۳۹۳

تصاويري از علائم بيماري لمپي اسكين(lumpy skin D) در گاو

پوست لامپي شكل در بيماري ويروسي لمپي اسكين

تصاويري زيبا از علائم كلينيكي بيماري ويروسي لمپي اسكين در گاو            

دی
۲۱
۱۳۹۲

روزهای برفی زیبای چهارمحال – شهرکرد-زمستان 92

برای لذت بردن از عکس های زیبای روزهای برفی شهرکرد، روی عکس ها کلیک کنید تا آنها را در اندازه  تمام صفحه  ببینید.

دی
۷
۱۳۹۲

انگل دیکروسلیوم در کبد گوسفند

دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮزﻳﺲ ( برای بهتر دیدن عکس ها روی آنها کلیک کنید تا تمام صفحه ببینید.) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻤﺎري : ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﮕﻞ دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮم ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﺟﺰء ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و دام ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري : اﻧﮕﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﻨـﺎم دﻳﻜﺮوﺳـﻠﻴﻮم دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻜﻮم Dicrocoelium dendriticum ﻛـﻪ در ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻜﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻴﺰه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﺎ 12 6 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﺎ ﺗﮕﻮﻣﻨﺖ ﺷﻔﺎف ﻛﻪ از وراي آن اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ […]

آبان
۱۴
۱۳۹۲

وجود نوعی کیست در گوشت گوسفند و گاو به نام سیستی سرکوس

” وجود نوعی کیست در گوشت گوسفند و گاو به نام سیستی سرکوس” آیا تاکنون در گوشت خریداری نموده این کیست ها را مشاهده کرده اید؟ اگر دیده اید آیا به دنبال علت آن رفته اید یا از کسی پرسیده اید؟ ما در اینجا برای شما خواهیم گفت، این کیست ها به چه علت ایجاد می شوند: توجه: برای بزرگ نمایی تصاویر روی آنها کلیک کنید اين  کیست  مرحله لاروی انگل تنیا ساژیناتا می باشد […]

آبان
۸
۱۳۹۲

عکس جمعی از دوستان

جهت بهتر دیدن عکسها، روی آنها کلیک کنید

برگه‌ها :12345»

فهرست مطالب

دیگشنری


آمار بازدید

رتبه سایت