جستجوی آرشیو "تولیدمثل در پرندگان"
مرداد
۱۲
۱۳۹۲

توليد مثل در پرندگان

مراحل جفتگیری و تولید مثل :   پرنده آماده جهت جفت اندازی و جفت گیری بی تاب است ,قناری نر آواز بلند و طولانی سر میدهد ,جست و خیز زیاد میکند ,هنگام خواندن پا ی میکوبد و یا در حالی که دیواره سیمی قفس را گرفته چنان اواز سر میدهد گویی همه نیروی خود را از طریق پنجه ها به سیمهای قفس برای پاره کردن سیمها وارد میکند .تکه ای کاغذ به دهان میگیرد و […]

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری