جستجوی آرشیو "بهداشت گوشت و مواد خام دامی"
دی
۱۳
۱۳۹۲

ذبح شرعی و نظارت بهداشتی(گوشت حلال)

ذبح شرعی و نظارت بهداشتی(گوشت حلال) گوشت مهمترین و پرطرفدارترین ماده غذایی در سبد خانوار ما ایرانیان است. گوشت منبع غنی از پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری، چربی،  ، آهن، روی، فسفر و ویتامین های گروه B  می باشد. گوشت همانطوری که فواید زیادی دارد ولی از طرف دیگر اگر به نحو درست کشتار و خونگیری نشود، می تواند محیط مناسبی برای رشد میکروب ها باشد. بنابراین باید در فرایند تولید تا مصرف آن بسیار […]

دی
۷
۱۳۹۲

انگل دیکروسلیوم در کبد گوسفند

دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮزﻳﺲ ( برای بهتر دیدن عکس ها روی آنها کلیک کنید تا تمام صفحه ببینید.) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻤﺎري : ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﮕﻞ دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮم ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﺟﺰء ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و دام ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري : اﻧﮕﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﻨـﺎم دﻳﻜﺮوﺳـﻠﻴﻮم دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻜﻮم Dicrocoelium dendriticum ﻛـﻪ در ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻜﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻴﺰه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﺎ 12 6 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﺎ ﺗﮕﻮﻣﻨﺖ ﺷﻔﺎف ﻛﻪ از وراي آن اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ […]

آذر
۱۸
۱۳۹۲

علت سبز شدن عضله سينه مرغ چيست؟ (بيماري عضله سبز در طيور)

سندرم عضله سبز(بيماري اورگون oregon disease )     ممكن است براي شما هم اتفاق افتاده باشد، كه در حين تميز كردن و خرد كردن گوشت مرغ به رنگ سبز عضله عمقي سينه مرغ برخورد كرده باشيد. بله اين همان بيماري ي عضله سبز است كه به نام بيماري اورگون(oregon disease) معروف مي باشد. اين تغيير رنگ در عضله عمقي سينه مرغ و ساير پرندگان مثل بوقلمون نيز اتفاق افتاده است و اكثراً به رنگ […]

آذر
۱۴
۱۳۹۲

مهارت در خانه، از کشتارگاه تا مطبخ – گوشت سالم و بدون انگل و بیماری

  مهارت در خانه از کشتارگاه تا مطبخ   فصل اول: گوشت قرمز    ·        انتخاب دام جهت کشتار بهترین دام جهت کشتار، دامی است که: 1-    دچار لاغری مفرط (کاشکسی) نباشد. 2-    قبل از کشتار، حمل و نقل طولانی نداشته باشد. نکته:  دامهایی که برای انتقال به کشتارگاه مصافت طولانی را طی می کنند، دچار استرس شده و جمود نعشی( فرایند ترد شدن و رسیدن گوشت) به طور ناقص انجام شده و لذا مدت […]

آبان
۱۴
۱۳۹۲

وجود نوعی کیست در گوشت گوسفند و گاو به نام سیستی سرکوس

” وجود نوعی کیست در گوشت گوسفند و گاو به نام سیستی سرکوس” آیا تاکنون در گوشت خریداری نموده این کیست ها را مشاهده کرده اید؟ اگر دیده اید آیا به دنبال علت آن رفته اید یا از کسی پرسیده اید؟ ما در اینجا برای شما خواهیم گفت، این کیست ها به چه علت ایجاد می شوند: توجه: برای بزرگ نمایی تصاویر روی آنها کلیک کنید اين  کیست  مرحله لاروی انگل تنیا ساژیناتا می باشد […]

شهریور
۲۰
۱۳۹۲

آيين نامه داروخانه ها

ماده 1) تعاريف: الف) قانون: عبارتست از قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي، مواد خوردني وآشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه هاي بعدي. ب) کميسيون قانوني: عبارتست از کميسيون امور داروخانه ها و توزيع مصوح در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي ودارويي ، موادخوردني وآشاميدني ج)برگ تشخيص صلاحيت مسئول فني:عبارت است از مدرکي که پس از تائيد کميسون امور داروخانه مصرح در ماده بيست قانون مربوط به مقررات امور پزشکي وداروئي […]

تیر
۲
۱۳۹۲

آزمايشات ميكروبي گوشت

ضمن بازرسي قبل و پس از كشتار ، بازرس گوشت به مواردي برخورد مي نمايد كه در آن صرفاً تشخيص عوارض بيماري يا ضايعات نعشي براي قضاوت نهائي روي لاشه كفايت نمي نمايد . در اينگونه موارد نظر به اينكه احتمال وجود ميكروبهاي بيماريزا و يا عامل مسموميت غذايي در ماهيچه ( گوشت ) زياد است ، بازرس موظف است موقتاً بازرسي را قطع كرده ، لاشه را ضبط نموده و نمونه برداري لازم جهت […]

تیر
۲
۱۳۹۲

بازرسي گوشت طيور

طيور كشتاري مورد مصرف انسان بايد از نظر بهداشتي بازرسي شوند تا براي مصرف انسان مناسب باشند . اين بازرسي شامل بازرسي بهداشتي قبل از كشتار و بازرسي بعد از كشتار است . هنگام ورود طيور كشتاري به كشتارگاه بايد هويت آنها مشخص باشد . از اين رو لازم است كه صاحب كشتارگاه گزارشي كامل از تعداد پرندگاني كه براي كشتار دريافت شده ، گونه هاي آنها ، تعداد تلفات در هنگام ورود و علت […]

برگه‌ها :12»

فهرست مطالب

دیگشنری


آمار بازدید

رتبه سایت