جستجوی آرشیو "فیلم"
مرداد
۸
۱۳۹۲

فیلم و کتاب آموزشی تربیت سگ

ده فیلم کوتاه از ده فرمان آموزشی سگ بشرح ذیل جهت استفاده علاقمندان تهبه گردیده است. – ده فیلم آموزشی جهت صاحبان و مربیان سگ ۱- فیلم آموزش نشستن ۵۰۰۰ تومن ۲- فیلم آموزش فرمان آمدن به توله ها ۵۰۰۰ تومن ۳- فیلم آموزش خوابیدن در رختخواب ۵۰۰۰تومن ۴- فیلم آموزش هم قدم شدن سگ با ما ۵۰۰۰ تومن ۵- فیلم آموزش نخوردن غذا یا هرخوراکی دیگر ۵۰۰۰ تومن ۶- فیلم آموزشی ارتباط چشمی در […]

فهرست مطالب

دیگشنری


آمار بازدید

رتبه سایت