جستجوی آرشیو "مامایی در گاو"
فروردین
۱۴
۱۳۹۷

مدیریت تولید مثل، همزمان سازی گله، سونوگرافی و تشخیص آبستنی

امروزه مدیریت تولید مثل یکی از ضروری ترین فاکتورهای موفقیت در پرورش دام می باشد. که تمامی پرورش دهندگان باید توجه خاصی به آن داشته باشند. در یک گله ما با ایجاد همزمان سازی فحلی در دام فصل آبستنی و زایمان را خود تعیین میکنیم و در کل صاحب گله با این تکنیک خودظ تصمیم میگیرد که چه زمانی گله فحل و آبستن شود و فصل زایش چه موقع باشد. و این یعنی مدیریت تولید […]

تیر
۲۰
۱۳۹۲

سقط جنين(Abortion)

سقط جنين عبارت است از خروج زودتر از موقع جنين(اغلب مرده) گاهی اوقات آبورشن به نحوی است که قادر به تشخيص  آن نيستيم مانند Early abortion که عبارت است از خارج  شدن يک لخته خوني که معمولا در اولين آبستنی رخ مي دهد. اگر سقط جنين تا اواسط آبستنی رخ داده باشد مشکل جفت ماندگی نداريم ولی پس از آن مي تواند معمولا جفت ماندگی هم اتفاق بيافتد. عواملی که باعث سقط جنين مي شوند […]

تیر
۲۰
۱۳۹۲

آب آوردن جنين

چند نوع آب آوردن جنين وجود دارد که عبارتند از: ١)هيدروسفالوس (جمع شدن آب درجمجمه ) ٢)آسيت (جمع شدن آب درشکم) ٣)آنازارکا (جمع شدن مايع زير پوست) در اين عارضه ، شکل جنين و ميزان خطر مامايی که ايجاد مي کند به محل جمع شدن مايع و مقدار آن بس تگی دارد. سخت زايی دراثر افزايش قطر جنين است. الف- هيدروسفالوس: هيدروسفالوس برآمدن جمجمه در اثر جمع شدن مايع است که ممکن است در بطنها […]

تیر
۲۰
۱۳۹۲

جفت ماندگی

جفت به طور طبيعی حدود ۶ ساعت پس از زايمان خارج مي شود. (محدوده ی آن از ١تا ١٢ ساعت است) البته تا ٢۴ ساعت هم جفت ماندگی محسوب نمی شود. عوامل مستعد کننده جفت ماندگی عبارتند از: ١- نارس بودن جفت ٢- عدم حرکت حيوان و تحرک ناکافی ٣- زايمان زودرس : بدنبال سقط جنين يا ايجاد زايمان زودرس يا سزارين، احتمال جفت ماندگی بسيار زياد است . اين حالت ممکن است منجر به […]

تیر
۲۰
۱۳۹۲

جراحات و بيماريهای حاصله از زايمان

بطور خلاصه سه عارضه مهم که بعد از توليد جنين پيش مي آيد عبارتنداز: (پرولاپس رحم  باقی ماندن پرده های جنينی  عفونت بعد از زايمان) 1)سخت زايی معمولا همراه با سستی رحم بوده و تأخير در جمع شدن رحم را به دنبال دارد. به دل يل اين اختلال در کار طبيعی رحم، احتمال باقی ماندن پرده های جنينی و مخصوصاً عفونت رحم بعد از زايمان زياد است. 2)ضربه ديدن ناشی از مامايی مجرای تناسلی نيز […]

تیر
۲۰
۱۳۹۲

سخت زايی:

سخت زايی عبارت است از طولانی شدن مرحله اول و مخصوصاً مرحله دوم زايمان. قبل از تعيين استراتژی درمان سخت زايی مي بايست تاريخچه دقيقی از وضعيت دام بدانيم مانند زمان تلقيح- سوابق زايماای قبلی – سوابق بيماريهای دام – داروهای به کارگرفته شده و. . . . مرحله بعدی انجام معاينات دقيق دام مورد نظر مي باشد. اين معاينات به دو دسته معاينات عمومی (مانند درجه حرارت – تعداد ضربان قلب – وضعيت ظاهری […]

تیر
۲۰
۱۳۹۲

زايمان

نظريه های جديد بر اين اصل استوار است که جنين کنترل بيشتری بر طول آبستنی دارد و مادر،  زمان تولد را فقط برای مدت خيلی محدودی مي تواند تحت تأثير قرار دهد. مهمترين جزء زايمان عضلات رحمي مي باشند و فرق فيزيولوژيک اساسی بين آبستنی و زايمان، آزاد شدن قدرت انقباضی ميومتريوم است . عواملی که در اين دگرگونی دخالت دارند عصبی، هورمونی و مکانيکی هستند. از عوامل هورمونی و از همه مهمتر، وارونه شدن […]

تیر
۲۰
۱۳۹۲

مراحل زايمان

فرآيند زايمان را به سه مرحله تقسيم مي کنند . البته اين مراحل ناگهان شروع نمی شوند بلکه بتدريج يکی به ديگری تبديل مي شود. الف)مرحله اول زايمان ( 6 تا 2 ساعت): تغييراتی که در اين مرحله زايمان صورت مي گيرد از خارج ديده نمی شود.  مجموع اين تغييرات،  مجرای زايمان و جنين را برای خارج شدن نوزاد آماده مي کنند. اول) ساختمان سرويکس تغيير مي کند به طوری که مي تواند باز شود […]

تیر
۲۰
۱۳۹۲

تشخيص آبستنی در گاو:

جهت تشخيص آبستنی مي توان از سه روش زير استفاده نمود: 1 آزمايشات سرولوژيکی : در اين روش مي توان در همان روزهای اول به آبستنی پی برد. 2 سونوگرافی : اين روش در دو هفته اول کاربرد دارد. 3 روش لمس از طريق رکتال : کاربردیترين روش تشخيص آبستنی روش رکتال است که معمولاً از 6 هفتگی به بعد قابل استفاده مي باشد. به طور کلی جهت تشخيص آبستنی به دو گونه تغييرات در […]

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری