جستجوی آرشیو "برنامه ضد انگلی سگ ها"
شهریور
۶
۱۳۹۳

برنامه ضد انگلی سگ ها و گربه ها

برنامه ضد انگل سگ و گربه زیر 3 ماه فقط به ضد نماتود نیاز دارند(سیکل سستود طولانی است) درونسیت و بعد از 5روز مبندازول به مدت یک هفته داده میشود(روز 12). مصرف ضد انگل در دوران بارداری مشکلی نداری ولی واکسن بستگی داره؟ هر 10 کیلو یک قرص یکبار تجویز 5mg/kg موثر بر سستود Tab=50mg       ضد انگل  Droncit پرازی کوانتل هر 10 کیلو یک قرص دو هفته بعد تکرار 7mg/kg ضد نماتود، دوز سمی […]

فهرست مطالب

دیگشنری


آمار بازدید

رتبه سایت