جستجوی آرشیو "رفتارهای غیر طبیعی در اسب"
مرداد
۸
۱۳۹۲

رفتارهای غیر طبیعی در اسب

ا سب حيواني است که از ديرباز زندگي خود را آزادانه در مراتع سپري مي نموده است ولي انسان متمدن به دلايل مختلف اين حيوان را به اصطبلهاي محصور محدود نموده و با سوء مديريتهاي خود باعث ايجاد رفتارها و عادات غير طبيعي در اسب تحت عناوين: اختلال عصبي، اختلال رواني، رفتارهاي کليشه اي و عادات ناپسند، گرديده است. از نمونه هاي اين عادات مي توان به موارد زير اشاره کرد: رفتارهاي عصبي، گاز گرفتن، […]

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری