جستجوی آرشیو " داروشناسي"
مهر
۲۲
۱۳۹۲

دارونامه دامپزشكي

توجه: این مطالب فقط درجهت شناخت اولیه داروهاست،  لطفا”هردارو را باتجویز وتأیید دامپزشک مصرف نمایید. LINCOCIN دسته داروئی: آنتی بیوتیک اشکال داروئی: Water Soluble Powder: Lincomycin HCl 40% برای کسب اطلاعات به داوری LINCOMYCIN مراجعه شود. موارد مصرف: از این دارو برای درمان موضعی درماتیت انگشتی در گاو استفاده می¬شود. در دام مبتلا به درماتیت انگشتی حیوان مدام پابه پا می¬شود. در این عارضه ابتدا زخمی در شیار بین پاشته ایجاد شده که می¬تواند پیشرفت […]

فهرست مطالب

آمار بازدید

رتبه سایت

دیگشنری